PRAVILA NAGRADNE IGRE »Inženirski spomin«

1. člen – organizator

Organizator nagradne igre je Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10B, Ljubljana, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju IZS). Nagradno igro prireja v reklamne namene na področju Republike Slovenije.

2. člen – nagradna igra

Nagradna igra z imenom »Inženirski spomin« bo objavljena in bo potekala po naslednjih komunikacijskih kanalih:

 • na spletni strani www.izs.si,
 • v obliki QR kode na tiskovinah IZS,
 • v obliki povezave na nagradno igro v podpisu elektronske pošte,
 • v obliki reklamnega oglasa (banner) v e-sporočilih,
 • v obliki e-novice,
 • v obliki reklamnega oglasa (banner) na različnih spletnih straneh v Sloveniji.

3. člen – trajanje nagradne igre

Organizator bo nagradno igro izvedel v naslednjih obdobjih:

 • 11. 12. 2023 do 31.12.2023 do polnoči,
 • 01.01.2024 do 31.01.2024 do polnoči,
 • 01.02.2024 do 29.02.2024 do polnoči

4. člen – opis nagradne igre in nagrada

“Inženirski spomin” je inovativna spletna različica klasične igre spomina, zasnovana za enega igralca. V tej igri je cilj odkriti pare skritih sličic, ki so razporejene na kvadratnih poljih na interaktivni spletni strani. V vsaki potezi ima igralec možnost obrniti dva kartončka, da razkrije njuna motiva. Če se motiva ujemata, tvorita par in kartončka ostajata odkrita, simbolizirajoč uspešno najden par. Igralec nato nadaljuje z iskanjem ujemajočih se parov med preostalimi zakritimi kartončki.

V primeru, da se motiva kartončkov ne ujemata, se ta ponovno obrneta z licem navzdol, kar igralcu omogoča, da poskusi najti pare v nadaljnjih potezah. Dinamika igre spodbuja igralčevo sposobnost opazovanja in pomnjenja. Igra se zaključi, ko igralec uspešno odkrije vse pare. Vsak igralec, ki uspešno zaključi igro, pridobi možnost sodelovanja v žrebanju nagrad.

Sodelovanje v nagradni igri za tekoči mesec se zaključi zadnji dan v mesecu. Vsak mesec bo izžrebanih petnajst (15) nagrajencev. Vsak nagrajenec prejme po eno nagrado.

Skupno število nagrad je petinštirideset (45). Nagrada je klasična, tiskana verzija igrice spomin, imenovana »Inženirski spomin«, ki jo bo vsak nagrajenec prejel na željeni naslov po pošti.

5. člen – pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri »Inženirski spomin« lahko sodeluje vsaka polnoletna fizična oseba, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Organizator ne dopušča sodelovanja osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje ter ne prevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale starost nad 18 let. Ena oseba lahko sodeluje v nagradni igri samo enkrat. Udeleženec je lahko izžreban samo enkrat. Nakup storitev ali izdelkov IZS ni pogoj za sodelovanje. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Inženirski zbornici Slovenije in KRAFT & WERK d.o.o. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

6. člen – Izvajalec nagradne igre in žrebanje nagrajencev

Za IZS bo nagradno igro izvedla agencija KRAFT & WERK d.o.o., Razlagova ulica 4, 2000 Maribor (v nadaljevanju izvajalec nagradne igre), ki bo izvedla tudi žrebanje nagrajencev.

Žrebanje nagrajencev preteklega meseca bo opravljeno v roku petih (5) delovnih dni od zaključka posameznega meseca.

Seznam vseh sodelujočih in izžrebanih nagrajencev bo agencija Kraft & Werk predala IZS v obliki seznama v Excel dokumentu in najkasneje v roku dveh (2) delovnih dni po opravljenem žrebu nagrajencev.

Seznam nagrajencev bo IZS objavila na spletni strani www.izs.si .

Vsi izžrebani nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po elektronski pošti v roku petih (5) delovnih dni od objave na spletni strani www.izs.si .

Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo osebnih podatkov (imena in priimka ter kraja stalnega bivališča) na spletni strani www.izs.si . Pritožba na objavo navedenih podatkov nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.  

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu izvajalca nagradne igre pod nadzorom tričlanske komisije. Komisijo sestavljajo:

 • Tomaž Gaube,
 • Damijan Vešligaj,
 • Aleš Sapač.

Vsak nagrajenec mora svoje podatke (ime, priimek in naslov) poslati organizatorju nagradne igre na naslov izs@izs.si v roku 3 dni od dneva, ko je bil obveščen o nagradi. V kolikor organizator nagradne igre v navedenem roku ne prejme navedenih podatkov, se šteje, da je izžrebanec odklonil nagrado.

7. člen – Pravice glede hrambe in obdelave osebnih podatkov

V okviru te nagradne igre, organizator in izvajalec zagotavljata posameznikom, katerih osebni podatki se obdelujejo, naslednje pravice:

 1. Pravica do dostopa do osebnih podatkov, vključno z informacijami o:
  • Namenu obdelave podatkov.
  • Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo.
  • Uporabnike ali kategorije uporabnikov, katerim so bili osebni podatki razkriti.
  • Informacije o avtomatiziranem sprejemanju odločitev in oblikovanju profilov.
 2. Pravica do brezplačne kopije osebnih podatkov v izbrani obliki. V primeru elektronske zahteve, se podatki zagotovijo elektronsko, razen če ni zahtevano drugače. Za dodatne kopije lahko organizator zaračuna razumno pristojbino.
 3. Pravica do prenosa podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
 4. Pravica do popravka netočnih osebnih podatkov.
 5. Pravica do omejitve obdelave podatkov v naslednjih primerih:
  • Če posameznik oporeka točnosti podatkov.
  • Če je obdelava podatkov nezakonita.
  • Če posameznik nasprotuje izbrisu podatkov in zahteva omejitev uporabe.
  • Če podatki niso več potrebni za namene obdelave, a so potrebni za pravne postopke.
 6. Pravica do izbrisa osebnih podatkov (pravica do pozabe), v skladu s členom 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 7. Pravica do neodvisnosti od avtomatizirane obdelave, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke na posameznika.
 8. Pravica do vložitve pritožbe pri informacijskem pooblaščencu v primeru domnevne kršitve.

Kljub tem pravicam, organizator lahko še naprej uporablja zbrane osebne podatke, če za to obstaja druga ustrezna pravna podlaga.

8. člen – Splošno o nagradah in nagrajencih

Nagrade iz nagradne igre ni mogoče zamenjati za denarna sredstva ali katerokoli drugo obliko nagrade. Prav tako nagrada ni prenosljiva in je dodeljena izključno osebi, ki je bila izžrebana kot prejemnik. Vrednost nagrade ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne izroči nagrade v primeru, ko se ugotovi, da je sodelujoči kršil pravila ali pogoje nagradne igre. Odgovornost za kakovost in lastnosti nagrade nosi izključno proizvajalec nagrade.

Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po pravilih te nagradne igre. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

9. člen – Odgovornost organizatorja nagradne igre

Odgovornost za vsebino nagradne igre: Organizator je izključno odgovoren za vsebino nagradne igre. Kakršnekoli navedbe ali informacije v zvezi z nagradno igro so pod njegovo pristojnostjo.

Omejitev odgovornosti za napačne podatke: Organizator ne prevzema odgovornosti za posledice sodelovanja v nagradni igri, ki izhajajo iz napačno posredovanih podatkov s strani udeležencev.

Izključitev odgovornosti za škodo iz nagrad: Organizator ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala kot posledica nagrad, bodisi neposredno ali posredno.

Izključitev odgovornosti pri uporabi nagrad: Organizator se oprošča odgovornosti za posledice, ki nastanejo ob uporabi ali koriščenju nagrad.

Pravica do sprememb pravil: Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil nagradne igre, če to zahtevajo razlogi tehnične, komercialne narave ali razlogi, ki izhajajo iz zahtev javnosti.

Pravica organizatorja do izločitve udeležencev: Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do trajne izločitve kateregakoli sodelujočega iz nagradne igre, če ta krši pravila in pogoje sodelovanja. Ta pravica vključuje primer, ko sodelujoči širi sovražni govor, žaljive izjave ali kakršenkoli drug neprimeren govor.

Izločitev je lahko izvedena brez predhodnega opozorila, če organizator oceni, da so dejanja sodelujočega v nasprotju s standardi in etiko nagradne igre.

10. člen – Seznanitev udeleženca s pravicami glede osebnih podatkov

Z sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženec potrjuje, da je seznanjen z naslednjimi informacijami in pravicami:

 • Po zaključku vsakega od treh žrebanja agencija KRAFT & WERK d.o.o. posreduje vse osebne podatke sodelujočih in nagrajencev Inženirski zbornici Sloveniji. Vse osebne podatke od njihovega prejema hrani Inženirska zbornica Slovenije še eno leto po izvedbi nagradne igre.
 • Komunikacija z upravljavcem: Udeleženec je seznanjen, da lahko vse zahteve, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi v pisni obliki na upravljavca na e-naslov: izs@izs.si .
 • Zahteva za dodatne podatke: Udeleženec je obveščen, da lahko upravljavec zahteva dodatne podatke za zanesljivo identifikacijo pri uveljavljanju pravic v zvezi z osebnimi podatki. Upravljavec lahko zahtevo zavrne samo, če dokaže, da udeleženca ne more zanesljivo identificirati.
 • Rok za odgovor upravljavca: Udeleženec je seznanjen, da mora upravljavec na zahtevo, ki se nanaša na pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najkasneje v enem mesecu od prejema zahteve.
 • Identifikacija upravljavca in obdelovalca podatkov: Upravljavec osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10B, 1000 Ljubljana. Poleg organizatorja bo osebne podatke (ime, priimek, naslov) obdelovala tudi agencija KRAFT & WERK d.o.o., Razlagova ulica 4, 2000 Maribor.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Inženirski zbornic Slovenije je dosegljiva na e-naslovu: izs@izs.si .

11. člen – reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno akcijo, je pristojno sodišče v Ljubljani. Pravila nagradne igre pričnejo veljati 30. 11. 2023.

V Ljubljani, dne 30. 11. 2023,  Inženirska zbornica Slovenije